Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

SARS-CoV-2, influensa A/B och RSV, Se-

 • Alternativa sökord
  Covid-19, Corona
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. SARS-CoV-2 beställs som kombinationsanalys tillsammans med Influensa/RS i kemifliken. • SARS-COVID-INF/RS – Primärvård • SARS-COVID-INF/RS – Vårdpersonal (även personal på äldreboende) • SARS-COVID-INF/RS – Äldreomsorg • SARS-COVID-INF/RS – Sjukhusavd/mott Beställning med pappersremiss bör undvikas.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Misstanke om covid-19. Smittspårning.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Nasofarynxsekret Nasofarynxpinne ska användas. För in pinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen och låt den ligga kvar i 10-15 sekunder. Ta ut pinnen och snurra den kraftigt i röret med 2 mL 0,9 % NaCl-lösning i 30 sekunder. Pressa ur vätska ur provtagningspinnen genom att trycka den mot provtagningsrörets insida. Kassera därefter pinnen. OBS! Pinnen ska EJ skickas med i röret! Nasofarynxpinne: varuforsorjningen.se/.../provtagn-pinne-pl-flockad-liten-61174 Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Svalgsekret Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen och snurra den kraftigt i röret med 2 mL 0,9 % NaCl-lösning i 30 sekunder. Pressa ur vätska ur provtagningspinnen genom att trycka den mot provtagningsrörets insida. Kassera därefter pinnen. OBS! Pinnen ska EJ skickas med i röret! Provtagningspinne: varuforsorjningen.se/.../provtagn-pinne-pl-flockad-allman-61173 Sputum Patienten ska få upp en kraftig djuphostning från nedre luftvägarna direkt i burken. Provtagningsrör: www.varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-sputum-pl-70100ml-55701 Bronkoalveolärt lavage (BAL) Prov tas i samband med bronkoskopi. Aspirerat material uppsamlas i sterilt provrör. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS! kvarlämnad pinne i röret medför förlängd tid till svar Felaktiga provtagningar kan ge falskt negativa covid-19-svar. Medicinskt akuta prover Akuta prover lämnas till provinlämningen vid Jourlaboratoriet. Mottagande personal måste meddelas muntligt att provet är akut. Det förekommer flera alternativa provtagningskit med transportmedium som inte är godkända för analysen. NPH-pinnen som finns i dessa förpackningar kan användas men pinnen ska efter provtagning snurras i ett sterilt provrör med 2 mL 0.9 % NaCl-lösning i 30 sekunder (se provtagning ovan) Vid provtagning av barn i skolåldern upp till 16 år rekommenderas följande: * Provtagning från både NPH och svalg med två separata pinnar. * Efter provtagning ska pinnarna roteras i ett sterilt provrör med 2 mL 0.9 % NaCl-lösning (se provtagning ovan). * Vid beställning i Cosmic anges NPH/svalgsekret som provmaterial. Nedan presenteras de prioriterade provtagningsmaterialen, ytterligare alternativ med bilder finns i följande dokument: ledningssystemet.regionvastmanland.se/.../public Se länk nedan för video med instruktion. https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE
 • Laboratoriet tillhanda
  Proverna skickas enligt ordinarie rutiner i bruna transportlådor. OBS! Skruva åt korken ordentligt och vid minsta risk för kontamination utanpå rören ska röret torkas med sprit!
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås Medicinskt akuta prover Akuta prover lämnas till provinlämningen vid Jourlaboratoriet. Mottagande personal måste meddelas muntligt att provet är akut.
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  PCR
 • Indikation/tolkning
  Provtagningsindikationer ändras snabbt. Var god se aktuell information från Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se/.../provtagningsindikation-for-pavisning-av-pagaende-covid-19/ Provtagning på annan indikation bör diskuteras med infektionsklinikens covidjour på tel 180 37 dagtid.
 • Ackreditering
  Nej
 • Biobank
  Material från detta prov sparas/kasseras beroende på patientens samtycke/icke samtycke.
 • Svarstid
  Medicinskt akuta prover som analyseras på Jourlaboratoriet besvaras i Cosmic inom 3 timmar. Patientprover från slutenvård Prover som har ankommit från slutenvården till Klinisk mikrobiologi mellan 07:30-13:30 på vardagar och 07.30-11.00 på helgen kommer att få svar samma dag. För snabbare svar rekommenderas att proven lämnas direkt till Klinisk mikrobiologi, ingång 11. Patienter från öppenvård samt personalprover Provsvar förväntas inom 1-2 dagar. Vissa prover kräver verifiering och svarstiden blir då något längre. Samtliga provsvar svaras ut i Cosmic och finns för patienten att läsa på 1177.se.
 • Uppdaterad
  2022-02-04
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.