Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

SARS-CoV-2, influensa A/B och RSV, Se-

 • Alternativa sökord
  Covid-19, Corona, RSV, influensa
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. SARS-CoV-2 beställs som kombinationsanalys tillsammans med Influensa/RS i kemifliken. • SARS-COVID-INF/RS – Primärvård • SARS-COVID-INF/RS – Vårdpersonal (även personal på äldreboende) • SARS-COVID-INF/RS – Äldreomsorg • SARS-COVID-INF/RS – Sjukhusavd/mott Beställning med pappersremiss bör undvikas.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Misstanke om covid-19. Smittspårning.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  NPH-sekret i UTM-rör alternativt 1-2 mL fysiologisk koksalt Tunn flockad pinne ska användas. För in pinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen och låt den vara kvar i 10-15 sekunder. Rotera/skölj av pinnens topp mot rörets (UTM alt fysiologisk koksalt) insida i 30 sekunder. Pinnen ska EJ skickas med i röret! UTM-rör (innehåller tunn flockad pinne + rör med medium): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-1ml-f-virus-60024 Provtagningspinne: (tunn flockad pinne) : varuforsorjningen.se/.../provtagn-pinne-pl-flockad-liten-61174 Svalgsekret i UTM-rör alternativt 1-2 mL fysiologisk koksalt Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen. Stoppa pinnen i UTM-röret alternativt i 2 mL 0,9 % fysiologisk koksalt-lösning. Rotera/skölj av pinnens topp mot rörets insida i transportmediet i 30 sekunder. Pinnen ska EJ skickas med i röret! UTM-rör (innehåller stor flockad pinne + rör med medium): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-1ml-f-virus-61130 Provtagningspinne (stor flockad pinne): varuforsorjningen.se/.../provtagn-pinne-pl-flockad-allman-61173 Sputum VIKTIGT! Märk både inner- och ytterburken innan provtagning. Instruera patienten till kraftig djuphostning från nedre luftvägarna direkt i innerburken. Innerburken placeras i ytterburken. Av säkerhetsskäl kan laboratoriet inte undersöka sputumprov där material finns på ytterburk. Sputumburk: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-sputum-pl-24ml-45014 BAL Prov tas i samband med bronkoskopi. Aspirerat material samlas i sterilt provrör. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 NPH aspirat Beställs i Cosmic som NPH. Ange aspirat på lokalistation. Aspirerat material samlas i sterilt provrör Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Felaktiga provtagningar kan ge falskt negativa covid-19-svar. Medicinskt akuta prover Akuta prover ska märkas med AKUT-etikett och lämnas direkt till personal på Jourlaboratoriet. AKUT-etiketter finns att beställa från laboratoriemedicin@regionvastmanland.se. Vid provtagning av barn i skolåldern upp till 16 år rekommenderas följande: * Provtagning från både NPH och svalg med två separata pinnar. * Efter provtagning ska pinnarna roteras i ett sterilt provrör med 2 mL 0.9 % NaCl-lösning (se provtagning ovan). * Vid beställning i Cosmic anges NPH/svalgsekret som provmaterial. Se länk nedan för video med instruktion. https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE
 • Laboratoriet tillhanda
  Proverna skickas enligt ordinarie rutiner i bruna transportlådor. OBS! Skruva åt korken ordentligt och vid minsta risk för kontamination utanpå rören ska röret torkas med sprit!
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås Medicinskt akuta prover Akuta prover lämnas till personalen på Jourlaboratoriet. Mottagande personal måste meddelas muntligt att provet är akut och ska analyseras på Jourlab
 • Analyserande laboratorium
  Västerås och Köping
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  PCR
 • Indikation/tolkning
  Provtagningsindikationer ändras snabbt. Var god se aktuell information från Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se/.../provtagningsindikation-for-pavisning-av-pagaende-covid-19/ Provtagning på annan indikation bör diskuteras med infektionsklinikens covidjour på tel 180 37 dagtid.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Nej
 • Svarstid
  Medicinskt akuta prover som analyseras på Jourlaboratoriet besvaras i Cosmic inom 3 timmar. Prover som ankommer till Mikrobiologilaboratoriet analyseras måndag till fredag. Prover som har ankommit till Mikrobiologilaboratoriet mellan 07:30-13:30 på vardagar kommer att få svar samma dag. För snabbare svar rekommenderas att proven lämnas direkt till Mikrobiologilaboratoriet, ingång 11. Provsvar förväntas inom 1-2 dagar. Vissa prover kräver verifiering och svarstiden blir då något längre. Samtliga provsvar svaras ut i Cosmic och finns för patienten att läsa på 1177.se.
 • Uppdaterad
  2023-06-08
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English