Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stickskada, incident, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Virologi/Immunologi/Serologi
 • Anges på remiss
  Vid beställning av prov i Cosmic: 1. Beställare: (fyll i utsedd beställare) 2. Beställande enhet (ange din enhet) 3. Svarsmottagare (ange mottagare, dvs. funktion eller person) 4. Betalande enhet (ange din enhet) 5. Beställarens kommentar (ange telefonsvar till arbetsledare eller annan utsedd person och ett telefonnummer) Beställning av prov via Pappersremiss: Använd rosa remiss för stickskador; Virologi/immunologi/serologi Provet skickas till Klinisk kemi På remissen ska det framgå: 1. Fullständigt namn och personnummer 2. Om provet kommer från patient eller personal 3. Att det rör sig om en stickskada/-incident 4. Tidpunkt och på vilken arbetsplats skadan inträffade 5. Avsändare/mottagare av svar 6. Ansvarig läkare i klartext 7. Önskade analyser: hepatit B, hepatit C och hiv
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum) 7 mL, eller Rör utan tillsats 7 mL På Region Västmanlads hemsida-Behandlingsstöd finns Vårdhygiens lokala hygieninstruktioner. I Region Västmanlands Ledningssystem finns dokument: Stick- och skärskada samt exponering för blod.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ingående anayser: HBsAg, anti HBc, anti HBs, anti HCV, HIV1 ag/ak och HIV2 ak. Observera att provet ska skickas till Klinisk kemi!
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet bör skickas snarast möjligt till laboratoriet, men akuttransport är inte nödvändigt. Kan förvaras i rumstemperatur under kortare tid (någon timme) är acceptabelt. Vid längre tid förvaras provet kylt i avvaktan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se under Laboratoriet tillhanda
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Se Metodbeskrivning.
 • Indikation/tolkning
  Kontrolleras efter stickskada. Se vårdhygiens lokala rutiner för vidare instruktioner.
 • Metodansvarig läkare
  Se Metodbeskrivning.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyserar vardagar.
 • Uppdaterad
  2017-10-20
  av JS