Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stickskada, incident, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Virologi, Syfilis och TPO.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Vid beställning av prov via e-remiss i Cosmic: 1. Beställare: (fyll i utsedd beställare) 2. Beställande enhet (ange din enhet) 3. Svarsmottagare (ange mottagare, dvs. funktion) 4. Betalande enhet (ange din enhet) 5. Beställarens kommentar (ange telefonsvar till arbetsledare eller annan utsedd person och ett telefonnummer) Beställning av prov via pappersremiss: Använd remiss för Virologi, Syfilis och TPO. Provet skickas till Klinisk kemi På remissen ska det framgå: 1. Fullständigt namn och personnummer 2. Om provet kommer från patient eller personal 3. Att det rör sig om en stickskada/-incident 4. Tidpunkt och på vilken arbetsplats skadan inträffade 5. Avsändare/mottagare av svar 6. Ansvarig läkare i klartext 7. Önskade analyser: hepatit B, hepatit C och HIV
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) 7 mL, eller Rör utan tillsats (röd propp)7 mL På Region Västmanlands vårdgivarwebb-Behandlingsstöd finns Vårdhygiens lokala hygieninstruktioner. I Region Västmanlands Ledningssystem finns dokument: Stick- och skärskada samt exponering för blod.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ingående anayser: HBsAg, anti HBc, anti HBs, anti HCV, HIV1 ag/ak och HIV2 ak. Observera att provet ska skickas till Jourlaboratoriet!
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet bör skickas snarast möjligt till laboratoriet, men akuttransport är inte nödvändigt. Kan förvaras i rumstemperatur under kortare tid (någon timme) är acceptabelt. Vid längre tid förvaras provet kylt i avvaktan på transport.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se under Laboratoriet tillhanda
 • Indikation/tolkning
  Kontrolleras efter stickskada. Se vårdhygiens lokala rutiner för vidare instruktioner.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyserar vardagar.
 • Uppdaterad
  2020-09-15
  av JR