Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är ett nationellt gemensamt system för att leverera kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Ytterst handlar kunskapsstyrning om att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte och att systematiskt utveckla, dela och omsätta ny kunskap.

Regionerna har politiskt förbundit sig att stödja modellen och bidra med resurser och kompetens. 

Region Västmanlands kunskapsstyrningsarbete

Utveckling pågår av det lokala Kunskapsstyrningsarbetet utifrån det nationella målet ”Vår framgång mäts i liv och jämlik hälsa”.

Rådet för kunskapsstyrning har en rådgivande roll gentemot hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt länets kommuner och dess vårdverksamheter. Rådet ska ge stöd för analyser, arbete gällande patientsäkerhet samt ge stöd till lokala programområden, arbetsgrupper och lokala råd.

Cancer

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är ett nationellt arbetssätt som ska minska onödig väntan och ovisshet för patienten. SVF beskriver vilka utredningar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling. Ledtiden varierar beroende på diagnos och behandling. Det finns 31 diagnoser inom SVF.

Inklusionsmålet är att 70 procent av alla nya cancerfall ska utredas enligt SVF. 80 procent av patienterna som rapporterats till start av behandling ska klara ledtidstidsmålet inom utsatt tid.

Ladda ned appen

För att underlätta arbetet har en särskild app för mobiltelefoner kallad Cancervård utvecklats. Appen finns att hämta i App store för Iphone och i Google play för androidtelefoner.

Länkar

Regionalt cancercentrum

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp

Dokument

Standardiserade vårdförlopp i ledningssystemet

Remissgång vid standardiserade vårdförlopp

Min vårdplan - cancervård i ledningssystemet

Min vårdplan - cancer

Alla patienter med cancer bör ha en skriftlig Min vårdplan som individanpassas utifrån patientens behov. Den ska tas fram för och med patienten.

Syftet är att ge tydlig information och stöd till patient och närstående, att göra dem delaktiga i vården samt att öka deras trygghet. Min vårdplan erbjuds analogt på papper eller i digital form.

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Stöd och behandling

Tjock- och ändtarmscancer Patientinformation/Min vårdplan på 1177.se

Bröstcancer Patientinforamtion/Min vårdplan på 1177.se

Nationella programområden (NPO) och Regionala programområden (RPO)

Det har bildats 26 nationella programområden (NPO) som består av en representant från varje sjukvårdsregion - med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda hela regionen inom det specifika området. Varje NPO ska mötas upp av motsvarande regionalt programområde (RPO) och lokalt programområde (LPO).

På sjukvårdsregional nivå bildas regionala programområden (RPO), ett för varje nationellt programområde.
RPO:s huvuduppgift är att bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO samt initera frågor för nationell och regional samordning samt ta emot och initerar implementering av nationella kunskapsunderlag. 

Utöver programområden bildas också ett antal nationella samverkansgrupper (NSG) för generella uppdrag rörande metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel samt patientsäkerhet samt ett nationellt primärvårdsråd.

Sjukvårdsregion Mellansverige är värdregion för akutsjukvård, öron-, näsa- och halssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt äldres hälsa

Lokala Programområden (LPO)

I Region Västmanland bildas lokala programområden (LPO), alternativt lokala arbetsgrupper. Lokalt programområde ska etablera kontakt med motsvarande sjukvårdsregionalt programområde och utgöra länk mellan lokal och sjukvårdsregional nivå.


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.