Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PTH, biointakt, S-

 • Alternativa sökord
  parathormon
 • Remiss
  KKF (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  PTH intakt är rutinmetoden. PTH biointakt rekommenderas att endast användas vid specialiserade frågeställningar, ex inom njurmedicin.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl. Om transporten inte når KKF, UAS inom 24 timmar måste serum frysas i <-15°C. Transporteras i rumstemperatur. Fryst prov skickas i fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-22
  av GS