Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

TSH, S-

 • Alternativa sökord
  Tyreoideastimulerande hormon
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gul (serum m gel).
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 7 dygn.
 • Referensintervall
  0,4 - 4,0 mU/L
 • Metod och analysprincip
  Kemiluminescens, sandwichprincip, 1-stegsprincip. Dxi 800
 • Indikation/tolkning
  Den vanligaste orsaken till förhöjt TSH är primär hypothyreos då värden över 50 mU/L kan ses. Sällsynta orsaker till förhöjt TSH är TSH-producerande hypofystumörer eller hypofysär tyreoideahormonresistens. Sänkt TSH ses vid autonom tyreoideafunktion med eller utan hypertyreos. Lågt TSH kan förekomma vid många andra tillstånd, t.ex. svår allmänsjukdom, stress, akromegali och behandling med vissa läkemedel såsom kortikosteroider, β-adrenerga blockerare och dopamin. Patienter som behandlas för hypertyreos kan ha låga värden av TSH under lång tid (månader till år) efter att behandlingen initierats. Enbart ett lågt TSH-värde är inte tillräckligt för att ställa diagnosen primär hyperthyreos. TSH-sekretionen uppvisar en dygnsvariation med högre koncentrationer nattetid och förmiddag samt lägre på eftermiddag. Avvikande värden utan klinisk korrelation, eller med svårtolkade T3- eller T4-värden kan ses vid tyreoideahormoninterferens. Vid sådan interfererar antikroppar vid analysen och mätresultatet blir felaktigt. Vid sådan misstanke rekommenderas analys av analytisk interferens som beställs på pappersremiss 5.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2016-12-20
  av JS