Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

TSH, S-

 • Alternativa sökord
  Tyreoideastimulerande hormon
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp)
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 7 dygn.
 • Referensintervall
  0 - 6 dagar: 0,70 - 15 mIE/L 7 dagar - 3 mån: 0,72 - 11 mIE/L 4 - 12 mån: 0,73 - 8,4 mIE/L 1 - 6 år: 0,70 - 6,0 mIE/L 7 - 11 år: 0,60 - 4,8 mIE/L 12 - 20 år: 0,51 - 4,3 mIE/L >20 år: 0,27 - 4,2 mIE/L
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  Den vanligaste orsaken till förhöjt TSH är primär hypotyreos. Sällsynta orsaker till förhöjt TSH är TSH-producerande hypofystumörer eller hypofysär tyreoideahormonresistens. Sänkt TSH ses vid primär hypertyreos (Graves sjukdom, toxisk knölstruma, toxiskt adenom). Patienter som behandlas för hypertyreos kan ha låga värden av TSH under lång tid efter att behandlingen initierats. Lågt TSH kan förekomma vid många andra tillstånd, t.ex. svår allmänsjukdom, stress, akromegali och behandling med vissa läkemedel såsom kortikosteroider, β-adrenerga blockerare och dopamin. TSH-sekretionen uppvisar en dygnsvariation med högre koncentrationer nattetid och förmiddag samt lägre på eftermiddag.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2020-12-08
  av JR