Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Järn, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (gul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provtagning bör ske före kl. 10:00 på grund av dygnsvariation. Järnmedicin skall ej tas dygnet före provtagning. Hemolyskänsligt. Kontakta laboratoriet vid frågeställning järnförgiftning, om provet är hemolyserat.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping.
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum hållbart 7 dygn.
 • Referensintervall
  7 dagar - 5 månader: 5-28 µmol/L 6 månader - 11 år: 5-28 µmol/L 12 - 17 år: 5-34 µmol/L > 17 år - 9 - 34 µmol/L Referensintervall för transferrinmättnad: 7 dagar - 5 månader: 6-41 % 6 månader - 11 år: 6-41 % 12 - 17 år: 6-48 % Kvinnor 18-50 år: 10-50 % Kvinnor 51-99 år: 15-50 % Män 18-99 år: 15-60 %
 • Metod och analysprincip
  Fotometri
 • Indikation/tolkning
  Kan analyseras tillsammans med transferrin och/eller ferritin för att värdera järnbrist- eller järnöverskottstillstånd.
 • Metodansvarig läkare
  Per Bjellerup
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Besvaras i regel inom 4 timmar efter ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2019-05-28
  av JR