Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Urat, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Om patienten är behandlad med läkemedlet Fasturtec© (Rasburikas) råder särskilda provtagningsföreskrifter. Om patienten har sådan läkemedelsbehandling skall analyserande laboratorium alltid kontaktas på förhand och prov skall tas på is enligt instruktioner under rubrik "hantering av prov" i FASS.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping.
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum hållbart 7 dygn.
 • Referensintervall
  Barn 1-3 år - 105-300 µmol/L Barn 4-6 år - 130-280 µmol/L Barn 7-9 år - 120-295 µmol/L Pojkar 10-11 år - 135-320 µmol/L Pojkar 12-13 år - 160-400 µmol/L Pojkar 14-15 år - 140-465 µmol/L Pojkar 16-17 år - 235-510 µmol/L Flickor 10-11 år - 180-280 µmol/L Flickor 12-15 år - 180-345 µmol/L Flickor 16-17 år - 180-350 µmol/L Kvinnor 18-50 år - 155-350 µmol/L Kvinnor > 50 år - 155-400 µmol/L Män ≥ 18 år - 230-480 µmol/L
 • Metod och analysprincip
  Fotometri DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om eller monitorering av primär eller sekundär gikt. Preeklampsi. Inför cytostatikabehandling. Misstanke om tubulära njurskador. Utredning av hyponatremi. Etc.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2019-02-20
  av JS