Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kolmonoxidhemoglobin, aB-, vB-

 • Alternativa sökord
  COHb
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss blodgas
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas omedelbart till Klinisk kemi
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping, PNV
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Analyseras omedelbart
 • Referensintervall
  Icke rökare - 0,5 - 1,5 % Rökare 20-40 cigaretter/dag < 5 % Rökare > 40 cigaretter/dag < 9 %
 • Metod och analysprincip
  Se blodgas
 • Indikation/tolkning
  Kolmonoxid (CO) bildas vid nedbrytning av hem och elimineras via lungorna efter bindning till hemoglobin. COHb-värdet avspeglar den totala CO-produktionen (om man utesluter miljöinverkan såsom rökning). COHb kan därför användas vid diagnos och terapeutisk utvärdering av exempelvis hemolytisk anemi eller misstänkt CO-förgiftning.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Akuta analyser svaras ut inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2017-05-26
  av JS