Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norovirus, F-

 • Alternativa sökord
  Calicivirus, vinterkräksjuka
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning".
 • Anges på remiss
  Kliniska och epidemiologiska data
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1-2 mL lös avföring i rör med sked och brunt skruvlock, artikelnummer VF44927
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analysen utförs som akutanalys, endast på lördagar, söndagar samt storhelger. På vardagar utförs analys Gastroenteritblock virus innehållande noro (Calici), sapo, rota, adeno samt astrovirus.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet omgående. Om detta ej är möjligt, kan prov förvaras högst 2 dygn i 2-8°C i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Sänd provet omgående till Klinisk mikrobiologi Om detta ej är möjligt, kan prov förvaras högst 2 dygn i 2-8°C i väntan på transport.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov kan förvaras högst 2 dygn i 2-8°C.
 • Referensintervall
  Positiv/Negativ
 • Metod och analysprincip
  Nukleinsyrapåvisning (PCR), GeneXpert.
 • Indikation/tolkning
  Viral gastroenterit. Epidemiologisk kartläggning i vårdmiljö.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  För svar samma dag bör proven vara laboratoriet, Klinisk mikrobiologi, tillhanda senast kl.12:00 lördagar och kl.10:00 söndagar. Prov inkomna efter dessa klockslag svaras följande dag.
 • Uppdaterad
  2018-10-05
  av JS