Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prolaktin, lågmol, S-

 • Alternativa sökord
  Lågmolekylärt, Makroprolaktin, makroprolaktinemi, PRL
 • Remiss
  Remiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). Det är viktigt att patienten inte har stressat före provtagningen. Låt patienten sitta minst 15-20 minuter före provtagning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov kan tas när som helst under dagen. Pga dygnsrytmen för prolaktin kan dock prover tagna inom 3h från uppvaknandet vara falskt förhöjda, vilket bör beaktas vid tolkning av provsvar.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  3 d i kyl, annars frys. Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Stecksèns gata 49 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-08
  av GS