Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dopamin, U-

 • Remiss
  Urin (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  läkemedelsbehandling, dygnsvolym
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Vuxna: Dygnsmängd samlas i plastflaskor innehållande 20 mL 6 mol/L saltsyra. Barn: Tag 1 mL 6 mol/L saltsyra per 100 mL urin.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Hela mängden sändes alt 2 rör a 5-10 mL av välblandad dygnsmängd. Om endast rör till en dygnsvolym skickas till lab måste dygnsvolym och provtagningstid anges i/på remissen.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  För transporter <2 dygn kan provet skickas icke fryst tillsammans med en frysklamp. För längre transporter skickas provet fryst tillsammans med en frysklamp.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-03
  av GS