Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

FISH analys, B-

 • Remiss
  Hematologisk genetisk diagnostik VUXEN/BARN (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provmaterial, provtagningsdatum och tid, diagnos/frågeställning/anamnes, samtycke till biobank
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaHeparin-rör (mörkblå propp) (2-6 mL, helblod). Spädbarn 0-1 månader: 0,5-1 ml kapillärblod/venblod i NaHeparin-rör. I undantagsfall kan LiHeparinrör användas till spädbarn. OBS! Använd ej gel-rör!
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  För remiss för förvärvade benmärgsjukdomar (leukemidiagnostik) se "FISH analys (benmärg)".
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej frysas eller centrifugeras!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov som ej kan skickas samma dag skall förvaras i kylskåp. Prov måste vara laboratoriet Uppsala tillhanda senast kl 15.00 må-fre. Kontakta i annat fall Klinisk genetik UAS, för ev val av förvaring/transport.
 • Skickas till
  Klinisk genetik Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR