Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ganciklovir (koncentrationsbestämning), S-

 • Alternativa sökord
  Valganciklovir, Cymevene, Valcyte
 • Remiss
  Remiss 5 eller Remiss från Karolinska Sjukhuset, Mikrobiologi (Måste beställas)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Prov tas före dos, provtagningsdatum och klockslag, datum och klockslag för senast intagen dos, aktuell dos, datum för senaste dosjustering och föregående dos, övriga läkemedel, vikt, (hos barn även längden), S-kreatinin, frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats. Gelrör får ej användas. Provtagning före dos.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Valganciklovir metaboliseras till ganciklovir som är det som mäts
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 8 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur. Därefter fryst.
 • Skickas till
  Karolinska Laboratoriet Provinlämning L7:00 Karolinska Sjukhuset 171 76 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS