Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

N-Acetyltransferas 2, genotyp, Pt(Lkc)-

 • Alternativa sökord
  Läkemedelsmetaboliserande enzym, NAT2
 • Remiss
  Genotypning (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  anamnes/frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp). Provvolym 1-4mL.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  3 d i kyl, annars frys. Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-08
  av GS