Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pleuravätska- pH, Pleura-

 • Alternativa sökord
  pH, Pleura
 • Remiss
  E-remiss Cosmic
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Prov tas direkt ur dränageslangen i en blodgasspruta. Spruta utan tillsats kan användas om pleuravätskan inte är blodblandad.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Luft får inte komma i kontakt med provet.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart efter provtagning.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi, Västerås.
 • Provhantering på laboratoriet
  Om provet felaktigt tagits i Natriumheparin- eller Litiumheparinrör alternativt om det skett en lufttillblandning ska en resultatersättande kommentar skrivas.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart en timme i rumstemperatur.
 • Referensintervall
  Saknas
 • Metod och analysprincip
  ABL 800. Potentiometri.
 • Indikation/tolkning
  Vid inflammatoriska tillstånd i serösa hålrum är ofta pH lägre än i plasma.
 • Ackreditering
  Nej.
 • Svarstid
  Analys utförs dygnet runt.
 • Uppdaterad
  2018-11-20
  av JR