Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Läkemedel

Rekommenderade läkemedel, förskrivarstöd, information om Läkemedelskommitténs och Enheten för sjukvårdsfarmacis arbete, och annat som gäller läkemedel.

Nyheter från Läkemedelsverket

 • Begränsningar i användningen av cyproteron på grund av risk för meningeom

  EMA:s säkerhetskommitté PRAC har granskat risken för att drabbas av den godartade tumörsjukdomen meningeom i samband med behandling med cyproteron. Ett antal begränsningar i användningen av läkemedlet har rekommenderats. Bland annat ska produktinformationen uppdateras gällande denna risk, och man rekommenderar att cyproteron endast används som andrahandsval.
 • Läkemedelsverkets årsredovisning för 2019 lämnad till regeringen

  Verksamhetsåret har, utöver Läkemedelsverkets ordinarie arbete inom olika ansvarsområden, präglats av Brexit, restnoterade läkemedel, utveckling av kunskapsstyrningen och arbetet med att införa flera omfattande EU-förordningar. Myndighetens ekonomiska resultat visar en god balans mellan kostnader och intäkter.
 • Elektronisk förskrivning av recept blir huvudregel

  Den 1 juni 2020 införs den nationella läkemedelslistan. Registret ska ge vård, apotek och patienter tillgång till samma uppgifter om förskrivna och uthämtade recept och på så sätt ge förutsättningar för en säkrare läkemedelshantering. Läkemedelsverket har därför beslutat om förändringar i regelverket kring hur recept förskrivs och hur de hanteras på apotek.
 • Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen – konsumentens hälsa riskeras

  Hälften av de granskade färger innehöll förbjudna ämnen som kan vara cancerframkallande. Läkemedelsverket uppmanar nu branschen att ta ett större ansvar för vilka tatueringsfärger som används.
 • Unik kod avslöjar falska läkemedel

  För ett år sedan infördes en unik kod på alla nya läkemedel inom EU för att hindra att förfalskningar når patienter. När en förpackning har lämnats ut på ett apotek spärras den och kan inte säljas igen på nytt inom EU. Inga falska läkemedel har upptäckts, men systemet har stoppat felaktigt märkta läkemedel från att lämnas ut.