Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Läkemedel

Rekommenderade läkemedel, förskrivarstöd, information om Läkemedelskommitténs och Enheten för sjukvårdsfarmacis arbete, och annat som gäller läkemedel.

Nyheter från Läkemedelsverket

 • Biverkningsrapportering för läkemedel 2018

  Under 2018 tog Läkemedelsverket emot totalt 8336 biverkningsrapporter för human- och veterinärläkemedel.
 • Nya behandlingsmetoder för psoriasis och psoriasisartrit

  I Sverige beräknas uppemot 300 000 individer ha psoriasis, en kronisk sjukdom som kan innebära ett stort lidande för den enskilde individen. Flera nya behandlingsmetoder har tillkommit under de senaste åren vilka lyfts fram i en ny behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket.
 • Fortfarande stora brister på solskyddsprodukter

  Årets tillsyn av solskyddsprodukter visar brister i både effektbevisning och märkning för flertalet undersökta produkter på den svenska marknaden.
 • Få tatueringsfärger innehåller bakterier men flertalet färger hade märkningsbrister

  Läkemedelsverkets tillsyn visade att 20 av 25 produkter saknade rätt märkning, fastän det finns krav på att färgerna måste vara märkta med exempelvis tillverkningspartiets nummer och innehållsförteckning.
 • Förskrivning av Xeljanz begränsas för patienter med ökad risk för blodpropp

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA fortsätter granskningen av Xeljanz (tofacitinib) med anledning av den risk för blodpropp i lunga och dödsfall som tidigare rapporterats. Xeljanz kan förskrivas till patienter med ulcerös kolit, ledgångsreumatism och psoriasisartrit. Patienter med hög risk för blodpropp ska inte påbörja behandling med Xeljanz 10 mg två gånger dagligen. De patienter som idag behandlas med läkemedlet i denna dos och tillhör en riskgrupp ska sättas över på annat läkemedel. Patienter bör inte avsluta behandlingen eller ändra dosen Xeljanz utan att tala med sin behandlande läkare.