Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Läkemedel

Rekommenderade läkemedel, förskrivarstöd, information om Läkemedelskommitténs och Enheten för sjukvårdsfarmacis arbete, och annat som gäller läkemedel.

Nyheter från Läkemedelsverket

 • Regeringen narkotikaklassar fyra nya substanser

  Den 6 augusti 2019 träder beslut om narkotikaklassning av fyra nya substanser utan medicinsk användning ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna. Samtidigt kommer föreskriften att uppdateras med internationell förteckning för fyra redan listade ämnen.
 • PRAC rekommenderar nya åtgärder för att undvika feldosering av metotrexat

  Läkemedlet metotrexat används för att behandla både inflammatoriska sjukdomar och cancer. Beroende på sjukdom skiljer sig doseringen väsentligt. Vid inflammatoriska sjukdomar tas metotrexat en gång per vecka, men det har kommit rapporter inom EU om patienter som fått allvarliga biverkningar då de av misstag tagit läkemedlet dagligen. EMA:s säkerhetskommitté PRAC rekommenderar därför ytterligare åtgärder för att undvika feldosering.
 • EMA granskar risk för meningeom vid behandling med cyproteron

  Risken för att drabbas av den godartade tumörsjukdomen meningeom vid behandling med cyproteron har varit känd under flera år. En ny studie har visat att risken kan vara större hos patienter som tar höga doser av läkemedlet under en längre period. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har därför påbörjat en översyn av cyproteron för att ta ställning till om tillståndet för försäljning bör ändras.
 • Beslut om generell licens för litium

  Mot bakgrund av den aktuella restnoteringen av Lithionit (litium) har Läkemedelsverket beslutat att läkemedel med litium får expedieras mot recept med stöd av en generell licens. Det innebär att förskrivare inte behöver ansöka om licens för enskilda patienter. Däremot behöver förskrivare från den vårdenhet från vilken recept ska utfärdas ansöka om generell licens. Beslutet gäller till och med den 30 augusti 2019.
 • EU-samarbete om restnoterade läkemedel

  De europeiska läkemedelsmyndigheterna har publicerat en gemensam vägledning för hur läkemedelstillverkare ska rapportera brist på läkemedel, så kallade restsituationer. Målet är att sjukvården ska få snabbare och bättre tillgång till information för att tidigt kunna agera och undvika att patienter drabbas.