Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Läkemedel

Rekommenderade läkemedel, förskrivarstöd, information om Läkemedelskommitténs och Enheten för sjukvårdsfarmacis arbete, och annat som gäller läkemedel.

Nyheter från Läkemedelsverket

 • Risk för medicineringsfel med Onivyde (liposomalt irinotekan)

  Ett nytt sätt att ange styrka och beräkna dos för Onivyde (liposomalt irinotekan) kan leda till medicineringsfel. Här ges viktig information till förskrivare, apotekspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal om hur säkerhetsrisker kan minskas.
 • Risk för neoplasi vid behandling med INCRELEX (mekasermin)

  Fall av godartade och maligna neoplasier har observerats hos barn och ungdomar behandlade med mekasermin. Restriktioner för användningen och utökad kontraindikation kommer därför att införas i produktinformationen.
 • Fördjupat samarbete om tillsyn av apotek

  Läkemedelsverket, IVO och TLV utövar alla tillsyn över öppenvårdsapoteken, utifrån olika regelverk och med olika ansvarsområden. De tre myndigheterna lämnar idag, den 29 november, förslag till regeringen för att skapa en mer samordnad, effektiv och heltäckande tillsyn. Förslagen omfattar i huvudsak inrättandet av samverkansfunktioner, utökade informationsinsatser och förändrade sekretessregler.
 • En felaktig komponent i Emerade injektionspenna med adrenalin kan påverka funktionen

  En felaktig komponent i autoinjektorn kan vara orsaken till att Emerade injektionspenna med adrenalinlösning i vissa fall inte fungerar. Även om risken är liten att injektionspennan inte fungerar som avsett, råder Läkemedelsverket de som har injektionspennan att kontakta läkare för att, i mån av tillgång, byta till annan adrenalinpenna.
 • Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket ute nu

  Nummer tre av Information från Läkemedelsverket upptas till stor del av behandlingsrekommendationerna för behandling av epilepsi och huvudlöss.