Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pyrazinamid (koncentrationsbestämning), P-

 • Alternativa sökord
  Rimcure, Rimstar
 • Remiss
  Klinisk farmakologi, Karolinska
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Na-heparinrör, mörkblå kork. Företrädesvis motsvarar Cmax cirka 1-2 timmar efter dos. För AUC-beräkning rekommenderas dalvärde 0 tim (provtagning inför ny dos) samt 2, 4 och 6 tim efter dos, eller vid misstanke på fördröjt upptag 0, 2, 4 och 6 tim efter dos.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och häll av.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Skickas i rumstemperatur om ankomst till Klinisk farmakologi HS sker inom 7 dagar från provtagningsdatum. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst
 • Skickas till
  Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-10-22
  av JS