Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kromosomanalys, Benm-

 • Alternativa sökord
  Kromosomodling
 • Remiss
  Hematologisk genetik diagnostik (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provmaterial, provtagningsdatum och tid, diagnos/frågeställning/anamnes, samtycke till biobank
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Benmärgsaspirat sprutas ner i ett NaHeparinrör med 3-5 ml steril, rumstempererad fysiologisk koksaltlösning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid Myelom fyll i både Klinisk genetik remiss och U-CAN remiss. Prov måste vara laboratoriet i Uppsala tillhanda senast klockan 15.00 Måndag-Fredag. Vid osäkerhet kontrollera med Klinisk kemi Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej frysas eller centrifugeras!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov som inte kan skickas samma dag förvaras i kyl. OBS! Vid myelom ska prov förvaras i rumstemperatur! Prov måste vara laboratoriet Uppsala tillhanda senast kl 15 må-fre. OBS! Vid annan tidpunkt, kontakta Klinisk genetik UAS för val av transport alt förvaringssätt!
 • Skickas till
  Klinisk genetik Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-08
  av GS