Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

HIV 1 Ag/Ak, HIV 2 Ak, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand alternativt pappersremiss Virologi, Syfilis och TPO.
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum(gul propp) 7/5 mL, Rör utan tillsats (röd propp)7 mL, För dialyspatienter och blodgivare är EDTA-rör också acceptabla.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provet skickas till Jourlaboratoriet.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet bör skickas snarast möjligt till laboratoriet, akuttransport är inte nödvändigt.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Immunokemisk tvåstegsanalys för bestämning av förekomsten av HIV p24-antigen och antikroppar mot HIV-1 (grupp M och grupp O) och HIV-2 i humant serum och human plasma med användning av CMIA-teknik
 • Indikation/tolkning
  Humant immunbrist virus (HIV) är etiologiskt agens till sjukdomen Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). HIV indelas i två serotyper, HIV-1 och HIV-2 varav HIV-1 förekommer i hela världen medan HIV-2 har sitt huvudsakliga utbredningsområde i Västafrika. HIV sprids med blod och blodprodukter, som sexuell smitta, samt från infekterad moder till foster och till nyfött barn. Metoden detekterar HIV-1 p24-antigen och antikroppar mot HIV-1 och HIV-2 med Chemiluminiscent Microparticle Immunoassay (CMIA-teknik). Analysen har screeningkaraktär, d.v.s. ett negativt utfall av prövningen har högt prediktivt värde. Upprepat reaktivt prov i CMIA måste verifieras på externt laboratorium (Karolinska Universitetslaboratoriet). För att säkerställa diagnosen måste två konsekutiva prover från en patient vara positiva i verifieringsprövning. Förekomst av anti-HIV-antikroppar är liktydigt med HIV infektion och sannolikt med livslångt bärarskap av virus. Patient med påvisade antikroppar mot HIV anses smittsam och anmäls enligt smittskyddslagen. I regel kan man påvisa antikroppar 4-8 veckor efter primärinfektion, antikroppar tillhörande både IgM- och IgG-klass påvisas. Patienter i sent AIDS-stadium kan ha icke detekterbara antikroppsnivåer trots förekomst av virus. Vid misstanke på tidig fas av HIV infektion, sent stadium av AIDS eller utredningar vid mor-barn infektion rekommenderas dessutom undersökning avseende förekomst av virus med antigentest samt PCR.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras vardagar. Lämnas proven sen eftermiddag analyseras proven oftast nästkommande vardag. Ny positiv HIV måste alltid verifieras med ett andra prov från patienten innan diagnos ställs.
 • Uppdaterad
  2020-09-15
  av JR