Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

STRIDA

 • Alternativa sökord
  Samverkansprojekt avseende Toxicitetsutredning och Riskbedömning av InternetDroger baserat på laboratorieAnalyser
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Projektet är avslutat. Vid speciella fall, kontakta Giftinformationscentralen (GIC) på 010-456 6700
 • Uppdaterad
  2016-07-07
  av GS