Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Isoagglutininer, B-

 • Remiss
  Blodcentralen (UAS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp, helblod) 6ml, samt underskriven remiss.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analyseras inom 7d. Även LTVs Remiss till Transfusionsmedicin OK. Ange då "Isoagglutininer".
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl.
 • Skickas till
  Akademiska sjukhuset Blodcentralen ing. 61 2tr 751 85 UPPSALA
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-10
  av GS