Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lysozym, S-

 • Remiss
  Autoimmunitet och Allergi (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningstid
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). Ej kapillärprov.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 1 h.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugering ska utföras mellan 50 minuter - 2 timmar efter provtagningen. Serum hälls av direkt i plaströr och kan förvaras i kylskåp upp till 48 timmar innan frysning. Serum fryses i -20°C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  För transporter < 2 dygn kan provet skickas icke fryst tillsammans med en frysklamp. Fryst serum skickas fryst.
 • Skickas till
  Klinisk immunologi Rudbecklaboratoriet C11 Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Tel. 018-611 41 88
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-08
  av GS