Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MVC-screening, S-

 • Alternativa sökord
  HBsAg, HIV, Syfilis (Lues)
 • Remiss
  E-remiss cosmic eller pappersremiss "Virologi/Immunologi/Serologi". Artikelnummer VF 51090). Kryssa i analys i ruta för MVC-screening
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum) 7 mL eller rör utan tillsats 7 mL. Se även information under respektive analys.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  MVC-screening för HBsAg, HIV, Syfilis (Lues).
 • Laboratoriet tillhanda
  Se under Förvaring och transport.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet bör skickas snarast möjligt till laboratoriet, men akuttransport är inte nödvändigt. Kan förvaras i rumstemperatur under kortare tid (någon timme) är acceptabelt. Vid längre tid förvaras provet kylt i avvaktan på transport.
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Se respektive analys
 • Indikation/tolkning
  Del i MVC-rutin.
 • Metodansvarig läkare
  Se Metodbeskrivning
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Se respektive analys
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS