Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anaplasma, ehrlichia (serologi), S-

 • Remiss
  Pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Önskad analys, Kliniska data
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (gul kork) Önskad minsta provvolym är 1 ml blod.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Länsjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Provhantering på laboratoriet
  Fredag – lördag och inför storhelg: Centrifugera, häll av, kylförvara Övriga dagar: Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Skickas kylt. Vid längre förvaring (mer än 4 dagar) ska provet frysas i -20° och transporteras fryst.
 • Skickas till
  Klinisk mikrobiologi Länssjukhuset Ryhov 551 85 Jönköping
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS