Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kromosomanalys, B-

 • Alternativa sökord
  Kromosomodling
 • Remiss
  Klinisk genetik (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provmaterial, provtagningsdatum och tid, diagnos/frågeställning/anamnes, samtycke till biobank
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaHeparin-rör (mörkblå propp) (2-6 mL, helblod). Spädbarn 0-1 månader: 0,5-1 ml kapillärblod/venblod i NaHeparin- alt. LiHeparin-rör. OBS! Använd ej gel-rör!
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Tag prov mån-tors. Provet måste vara provlogistiken, KlinKem, Västerås tillhanda senast torsdag kl 15.
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej frysas eller centrifugeras!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov som ej kan skickas samma dag skall förvaras i kylskåp. Proverna måste vara laboratoriet tillhanda senast kl 15 må-fre. Kan i undantagsfall stå över helgen och skickas med budbilen till UAS på måndag.
 • Skickas till
  Klinisk genetik Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-04
  av GS