Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gallsyror, fS-

 • Alternativa sökord
  Kolat
 • Remiss
  KKF (UAS) Kan även beställas elektroniskt i Cosmic, svar följer på papper.
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). Patienten bör vara fastande.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  5 d i kyl, kan skickas i rumstemperatur. Därefter förvaras och skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-06
  av GS