Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Progesteron, S-

 • Alternativa sökord
  Gulkroppshormon, P4
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) Prov ska inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos på patienter som får mer än 5 mg biotin per dygn.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Avskilj serum till 5 mL plaströr (behöver ej avskiljas om provet skickas samma dag som provtagning).
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskilt serum hållbart 3 dygn i kylskåp. Förvaras annars i frys.
 • Referensintervall
  Kvinnor: Follikelfas <0,7 nmol/L Ägglossning <14 nmol/L Lutealfas 13 - 46 nmol/L Postmenopausalt: <0,6 nmol/L Män: <0,6 nmol/L
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  Värdena varierar påtagligt med menstruationsfasen. Låga värden ses vid bristande gulkroppsfunktion samt vid utebliven ägglossning. Förhöjda värden förekommer vid ofullständig placentaavgång efter en graviditet samt vid koriokarcinom och mola hydatidosa.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras tre gånger per vecka.
 • Uppdaterad
  2020-12-08
  av JR