Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trace protein, beta-, Sekret-

 • Alternativa sökord
  β-trace protein
 • Remiss
  Urin (UAS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Vätska (Cerebrospinalvätska/nässekret) samlas upp i Salivetterör (blå propp). Finns att hämta på Klinisk kemi Västerås. 1. Märk specialröret med personnummer, namn och provtagningsdatum. Använd medföljande namnetikett om sådan finns alternativt Cosmic RoS etikett. 2. Öppna förpackningen med uppsugningstussen. 3. Stoppa uppsugningstussen där man ska samla vätskan ifrån. Det tar normalt minst ett par minuter. 4. Avlägsna lila proppen på specialröret och stoppa i uppsugningstussen. 5. Återförslut ordentligt med proppen. 6. Anteckna datum och klockslag på namnetiketten för när provet togs. I undantagsfall kan sterilt plaströr med gul skruvkork användas vid rikligt flöde av vätska.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid frågeställning: spinalvätska (Csv) eller nässekret? Vid analys av prover från patienter med stegrade Kreatininnivåer eller känd njurskada bör man även analysera Beta trace protein i plasma (LiHeparin) för att bättre kunna bedöma nivåerna i sekret.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Salimetric-rör ska omhändertas inom 24 efter provtagning: Centrifugera röret (7 min, 2400 g). Tag därefter ur och släng insatsen med uppsugningstuss. Återförslut röret med proppen Vid plaströr: Om provet är blodigt, centrifugera enligt ovan och avskilj vätskan till nytt sterilt plaströr före skickning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskiljt sekret efter centrifugering: 2 d i kyl därefter fryses provet i <-15°C.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-10
  av GS