Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

BAS-test, B-

 • Remiss
  Blodcentralens remiss, Gul A5.
 • Anges på remiss
  Ange provtagningsdatum och tid samt tidpunkt för önskat svar. Eventuell behandling med Daratumumab ska anges på remissen.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör 7 mL (lila propp). Barn: 1 EDTA-rör 4 mL alternativt 1 EDTA-rör för kapillärprovtagning. ID-kontroll enligt SOSFS 2009:29.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Viktigt att provet snarast efter provtagning transporteras till laboratoriet, detta för att inte fördröja eventuell blodbeställning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Snarast efter provtagning.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet Västerås eller Köping.
 • Analyserande laboratorium
  Jourlaboratoriet Västerås och Köping
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet kan förvaras i rumstemperatur eller kyl i väntan på transport till laboratoriet. Provet får användas för analys inom 2 kalenderdygn. Provtagningsdag är kalenderdag 1 oavsett provtagningstid.
 • Metod och analysprincip
  Direkt och indirekt agglutinationsteknik
 • Indikation/tolkning
  BAS-test är en förenlighetsprövning inför transfusion till patient med ej påvisade antikroppar. I BAS-test (Blodgruppskontroll och Antikroppsscreening) ingår AB0-kontroll av förprovet och jämförelse med tidigare registrerad AB0-grupp i databas för att upptäcka prov- och/eller patientförväxling. Antikroppsscreening är en förfinad screening med särskilt utvald panel av pesterytrocyter. BAS-test är giltig 5 kalenderdygn från provtagningsdatum oavsett provtagningstid. För spädbarn med fullständigt personnummer är BAS-test giltig till och med den dag barnet blir 4 månader. Om BAS-testen blir positiv (ej godkänd), utförs en utvidgad analys för antikroppsidentifiering. I dessa fall krävs nytt prov för MG-test vid eventuellt blodbehov.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akuta BAS-test 1 timme. Prover märkta "snarast", "omgående" eller liknande räknas som akuta. Rutin BAS-test 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2020-09-02
  av JR