Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

BAS-test, B-

 • Alternativa sökord
  Blodgruppskontroll med antikroppsscreening
 • Remiss
  Beställningssedel (används alltid när patienten är blodgrupperad) alternativt Blodcentralsremiss, Gul A5.
 • Anges på remiss
  Ange alltid tidpunkt när BAS-testen ska vara klar.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-rör, 7 mL alt 6 mL. Barn: 4 mL alt. mikrorör med EDTA-tillsats 0,5 mL. Alt navelsträngsprov i EDTA-rör.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Bastest är giltig fem dagar. För spädbarn <4 mån med fullständigt personnummer är BAS-testen giltig tills dess att barnet fyllt 4 mån.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Ej tillämpligt
 • Referensintervall
  Ej tillämpligt
 • Metod och analysprincip
  Direkt och indirekt agglutinationsteknik
 • Indikation/tolkning
  I BAS-test (Blodgruppskontroll AntikroppsScreening) ingår: ABO-kontroll av förprovet och jämförelse med tidigare registrerad ABO-grupp i databas för att upptäcka prov- och/eller patientförväxling. Förfinad antikroppsscreening med särskilt utvald panel av testerytrocyter. Datoriserad kontroll vid reservation av blodkomponent. Till skillnad från MG-test (traditionellt korstest) ingår ej test mot varje enskild erytrocytenhet.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Svarstid beror av undersökningsfynd.
 • Uppdaterad
  2019-02-21
  av JS