Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ALA, PBG, kvant, U-

 • Alternativa sökord
  Aminolevulinsyra, Aminolevulinat, 5-Aminolevulinsyra, delta-aminolevulinsyra, 5-ALA, Porfobilinogen, Porfyrinprekursorer
 • Remiss
  Porfyriutredning (Karolinska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  önskemål/frågeställning/diagnos, kortfattat kliniska data, medicinering
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Ca 20 mL stickprov urin u t (gärna morgonurin). Ljusskyddas med ex. aluminiumfolie.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Patienten skall om möjligt iaktta 12 h vätskekarens före provet. U-kreatinin (kvant), U-hemoglobin (kval), U-pH (kval) och U-porfobolinogen (kval) ingår automatiskt.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Ljusskyddas med ex aluminiumfolie.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kyl när det ej är under transport. Fryses och skickas fryst, om prov ej når lab Solna (porfyricentrum, CMMS) inom 24 h
 • Skickas till
  Porfyricentrum CMMS, Provinlämningen L7:00, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 64 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-25
  av GS