Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Antitrypsin, S-

 • Alternativa sökord
  α1-antitrypsin, alfa-1-antitrypsin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (gul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ingår även i serumproteinelektrofores. Vid misstanke om antitrypsinbrist rekommenderas provtagning av serumproteinelektrofores för samtidig värdering av övriga akutfasreaktanter.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskiljt serum hållbart 3 d i kylskåp.
 • Referensintervall
  Kvinnor: 0,94 - 1,94 g/L Män: 0,86 - 1,75 g/L
 • Metod och analysprincip
  Kinetisk nefelometri, BN ProSpec
 • Indikation/tolkning
  Screeningprov vid misstänkt α-1-antitrypsinbrist. Akutfasreaktant särskilt känsligt för hepatisk inflammation.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras vardagar
 • Uppdaterad
  2018-11-15
  av JR