Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Helicobacter pylori (PCR), Biopsi-

 • Remiss
  Remiss 5
 • Anges på remiss
  Ange relevanta kliniska data ex information avseende:, antibiotikabehandling, -protonpumpshämmarbehandling, malign förändring, blödningar i mag-tarmkanalen
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Biopsi från magsäck/tolvfingertarm i rör med steril koksaltlösning
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Laboratoriemedicin, Skåne
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylfövaring Ange beställarkod: VÅKENN
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transporteras kylt.
 • Skickas till
  Klinisk mikrobiologi Malmö Labmedicin Skåne 205 02 Malmö
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-15
  av GS