Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tryptas, S-

 • Remiss
  E-Remiss Cosmic
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningstid
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). OBS! Ej kapillärprov.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analyseras 1 ggn/v på klinisk immunologi.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 1 h.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras mellan 50 minuter – 2 timmar efter provtagning. Avskilj serum direkt efter centrifugering.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  2 d i kyl, annars frys.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-22
  av GS