Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

BAL-Cytologi, Bronchoalveolarlavage (BAL), Lunga, bronksköljning-

 • Remiss
  Remiss Cytologi (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange om det gäller BAL (cellräkning) eller Flödescytometri.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Plaströr sterilt, 50 mL (polypropylenplast) med konisk botten och röd skruvkork (sk Falconrör).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ett rör och en remiss till varje analys. För ytterligare information, kontakta administrationen vid analyserande lab, 018-611 98 01.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet skickas till Uppsala måndag-torsdag
 • Lämnas till
  Provet lämnas snarast till provinlämningen på Jourlaboratoriet. Lämnas provet efter att budbilen till Akademiska gått, ca kl 9.00, skickas proven med taxi.
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Packas och skickas vidare.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Rör till flödescytometrin skickas i rumstemperatur. Rör till BAL-cellräkning skickas kylt.
 • Skickas till
  Klinisk patologi och cytologi Rudbeckslaboratoriet C5 Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA
 • Uppdaterad
  2020-12-02
  av JR