Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Metoxikatekolaminer, U-

 • Alternativa sökord
  Normetanefrin, Metanefrin, Metoxiadrenalin, Metoxinoradrenalin, 3-Metoxityramin
 • Remiss
  Urin (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * dygnsvolym * provtagningstid * förekommande läkemedelsbehandling
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Vuxna: En dygnsmängd urin med tillsats av 25 mL 5 M HCl i flaskor 2.5 L Barn: 1 mL 5 M HCl per 100 mL urin.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Uppsala Akademiska sjukhus
 • Provhantering på laboratoriet
  Två rör à 7 mL av välblandad dygnsmängd skickas (alternativt skickas hela dygnssamlingen). Om endast rör till en dygnsvolym skickas till lab måste dygnsvolym och provtagningstid anges i/på remissen.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  För transporter < 2 dygn kan provet skickas icke fryst tillsammans med en frysklamp. Om transporttiden överstiger 2 dygn måste prov frysas och skickas fryst. Fryst urin skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-06-25
  av JR