Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Luftvägsblock bakterier (PCR)

 • Alternativa sökord
  Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, TWAR, Legionella pneumophila
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning".
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  PROVTAGNING ÖVRE LUFTVÄGAR NPH-sekret i UTM-rör alternativt 1-2 mL fysiologisk koksalt i sterilt plaströr (gul kork) Tunn flockad pinne ska användas. För in pinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen och låt den vara kvar i 10-15 sekunder. Rotera/skölj av pinnens topp mot rörets (UTM alt fysiologisk koksalt) insida i 30 sekunder. Pinnen ska EJ skickas med i röret! UTM-rör (innehåller tunn flockad pinne + rör med medium): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-1ml-f-virus-60024 Provtagningspinne (tunn flockad pinne) : varuforsorjningen.se/.../provtagn-pinne-pl-flockad-liten-61174 Svalgsekret i UTM-rör alternativt 1-2 mL fysiologisk koksalt i sterilt plaströr (gul kork) Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen. Stoppa pinnen i UTM-röret alternativt fysiologisk koksalt. Rotera/skölj av pinnens topp mot rörets insida i transportmediet i 30 sekunder. Pinnen ska EJ skickas med i röret! UTM-rör (innehåller stor flockad pinne + rör med medium): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-1ml-f-virus-61130 Provtagningspinne (stor flockad pinne): varuforsorjningen.se/.../provtagn-pinne-pl-flockad-allman-61173 NPH-aspirat En sugkateter, size 6ch/40 cm, kopplas till en stor steril spruta. Katetern förs in längs nässkiljeväggen tills spetsen når bakre näsväggen. Aspirera sekret, helst från båda näsborrarna, tills du ser att du har sekret i katetern. Om utbyte ej erhålls, ta en ny kateter, dra upp ca 0,5 mL fysiologisk koksaltlösning, för in katetern i näsborren, spruta in koksaltlösningen och aspirera direkt. Sätt ned kateter-spetsen i ett sterilt rör och ”spola” igenom katetern med fysiologisk koksaltlösning så att innehållet förs ner i röret. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 PROVTAGNING NEDRELUFTVÄGAR Sputum VIKTIGT! Märk både inner- och ytterburken innan provtagning. Låt patienten skölja munnen med vatten innan provtagning. Eventuell protes tas ut. Instruera patienten till kraftig djuphostning från nedre luftvägarna direkt i innerburken. Innerburken placeras i ytterburken. Av säkerhetsskäl kan laboratoriet inte undersöka sputumprov där material finns på ytterburk. Sputumburk: varuforsorjningen.se/.../burk-pl-m-skruvl-70ml-61859 Inducerat sputum Sputumprov som erhålls under/efter 10-20 minuter inandning av några mL nebuliserad hyperton (3 %) koksaltlösning. Sputumburk: varuforsorjningen.se/.../burk-pl-m-skruvl-70ml-61859 Skyddad borste Provet tas med steril engångsdubbelkateter, där spetsen av katetern skyddas av en plugg till dess borsten skjuts ut. För att skydda borsten mot uttorkning ska den efter provtagning föras ut ur katetern och klippas ned (med steril sax) i ett sterilt rör innehållande 1 mL steril 0.9 % NaCl (fysiologisk koksaltlösning). Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 BAL Bronkoskopspetsen kilas fast i segmentbronk varefter sköljning med 100-200 mL kroppsvarm 0.9 % NaCl sker. Aspirera så mycket som möjligt. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Bronksköljvätska, bronksekret Prov kan tas i bronkträdet nedom trakea utan att bronkoskopspetsen kilas fast i en bronk, oftast med sköljning med 10-20 mL kroppsvarm 0,9% NaCl. Alternativt aspireras bronksekret direkt utan sköljning. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Trakealsekret Provtagning sker med sugkateter genom trakealtub. Aspirerat material uppsamlas i sterilt rör. Undvik kontakt med hud och trakeostomaöppningen vid provtagningen. Sugset: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-luftvagar-45371 Sugkateter: varuforsorjningen.se/.../sugkateter-rak-400mm-nr-8-ljusbla-45279
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid samtidigt beställning av luftvägsblock virus och luftvägsblock bakterier krävs två separata prover. Påvisad Legionella skickas till externt laboratoriet för odling och typning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport. Kylförvaring i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring. Max 3 dygn. Transport utanför Västmanlands sjukhus Västerås bör ske i kyla.
 • Metod och analysprincip
  PCR
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om luftvägsinfektion orsakad av Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila eller Mycoplasma pneumoniae.
 • Ackreditering
  Ja (gäller endast Nph-sekret/aspirat, sputum och BAL).
 • Biobank
  Nej
 • Svarstid
  1-3 dygn.
 • Uppdaterad
  2024-06-12
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English