Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

CD-sens, B-

 • Alternativa sökord
  Cdsens
 • Remiss
  Flödescytometri, KKF (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaHeparin-rör (mörkblå propp) 4mL. Prov bör tas på morgonen så att det hinner med posten till Uppsala. Patienten bör avstå från antihistaminer och perorala steroider under 5 dagar före provtagning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS! Innan provtagning, kontakta CoM, Inflammationslab på tfn 018-611 42 21 för tidsplanering.
 • Provhantering på laboratoriet
  Provet skickas ocentrifugerat till Uppsala samma dag som provtagningen.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov kan förvaras i rumstemp i max 4 timmar därefter förvaras provet i kylskåp. Prov transporteras i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR