Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

3-Metoxityramin, fP-

  • Alternativa sökord
    3-MT
  • Remiss
    E-remiss Cosmic eller remiss 5. Ingår i analyspaket metoxikatekolaminer.
  • Anges på remiss
    Ange aktuell medicinering
  • Provtagning/ Provtagningsmaterial
    EDTA-rör (lila propp)
  • Kommentar/ Viktigt att veta
    Kontakt alltid Klinisk kemi innan provtagning. Patienten ska vara fastande!
  • Laboratoriet tillhanda
    Kylcentrifugeras och plasman fryses inom 30 minuter.
  • Lämnas till
    Klinisk kemi
  • Analyserande laboratorium
    Västerås
  • Provhantering på laboratoriet
    Kylcentrifugeras och plasman fryses inom 30 minuter vid -20 grader C.
  • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
    Förvaras fryst.
  • Referensintervall
    <0,2 nmol/L
  • Metod och analysprincip
    Vätskekromatografi, masspektrometri
  • Indikation/tolkning
    Tas vid misstänkt feokromocytom eller paragangliom samt vid utredning av incidentalom.
  • Ackreditering
    Ja
  • Svarstid
    Analyseras en gång i veckan
  • Uppdaterad
    2016-11-18
    av JS