Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Glukos, P-, fP-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  FC-mixture rör (ljusrosa propp) Hemocue-kyvett används för patientnära analys. Dessa analyseras omedelbart efter provtagning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Blanda röret omedelbart minst 10 gånger efter provtagning för att undvika hemolys. För att provet ska kunna värderas som fasteprov rekommenderas minst 10 timmars fasta.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping.
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugering ska ske i rumstemperatur i 10 min vid 2200 g. Prov taget i Hemocue-kyvett centrifugeras ej.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I rumstemperatur är ocentrifugerat primärrör hållbart 48 timmar (gäller FC-rör).
 • Referensintervall
  4,0 - 6,0 mmol/L (fastande) 4,0 - 7,7 mmol/L (icke fastande)
 • Metod och analysprincip
  Fotometri. AU 680. Även PNV-instrument.
 • Indikation/tolkning
  Diagnostik och kontroll av diabetes. Endokrina utredningar.
 • Metodansvarig läkare
  Per Bjellerup
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutprov besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet. Rutinanalyser inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2018-11-21
  av JR