Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cervixcytologi, vätskebaserad

 • Alternativa sökord
  Vaginal cervixcytologi
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss. För gynekologisk cellprovskontroll skickas E-remiss från HKS (Hälsokontrollsystem)
 • Anges på remiss
  Ange senaste mens och kliniska fynd.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagningsmateriel: * Plastspatel gyn * Provburk för vätskebaserad cervixcytologi * Cervixborste Märk provtagningsburken med streckkodsetikett med 10-siffrigt personnummer och namn som klistras lodrätt över befintlig burketikett. Provtagning portio och cervix Portio: * Provet tas före palpation och eventuell behandling. * Spekulum med glidmedel får inte användas men kan fuktas med koksaltlösning. * Hela ytan skrapas med plastspatel. * Efter provtagning snurras spateln kraftigt, ca. 10 varv i fixeringslösningen. Cervix: * Cervixborste införs med lätt tryck i cervixkanalen tills endast fibrerna längst ned syns. Borsten roteras 1 varv. * För att sekretet som körtelcellerna ligger i lättare ska lossna måste borsten snurras i fixeringslösningen samtidigt som den trycks mot burkens kant. * Skruva på locket så markeringarna möts. Provburken förvaras i rumstemperatur tills provet skickas till Klinisk mikrobiologi om det är beställt HPV. Om det bara är cytologi beställt kan burken skickas direkt till Klinisk patologi i lämplig transportlåda.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov under pågående mens bör undvikas. Det är mycket viktigt att omrörning sker direkt och att man inte låter spateln/borsten stå i fixeringsvätskan eller utanför burken. Fixeringsmediet PreservCyt består till 50% av metanol och fixerar cellerna mycket snabbt. Använd ej träspatel - absorberar celler. För att undvika läckage skruva på burkens lock ordentligt tills den svarta markeringen på lockets kant möter den svarta markeringen på burkens hals. Vid elektronisk beställning i Cosmic, kom ihåg att skicka beställningen.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi/Klinisk patologi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Referensintervall
  Se utlåtande.
 • Metod och analysprincip
  Vätskebaserad cytologi, Thinprep.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Material från detta prov sparas/kasseras beroende på patientens samtycke/icke samtycke.
 • Uppdaterad
  2018-12-21
  av JR