Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

MG-test, B-

 • Remiss
  Blodcentralens remiss, Gul A5.
 • Anges på remiss
  Ange önskat antal blodkomponenter samt tid och plats för leveransen.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör 7 mL (lila propp). Barn: 1 EDTA-rör 4 mL alternativt 1 EDTA-rör för kapillärprovtagning. ID-kontroll enligt SOSFS 2009:29.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Viktigt att provet snarast efter provtagning transporteras till laboratoriet, detta för att inte fördröja eventuell blodbeställning. Analysen utförs endast i Västerås
 • Laboratoriet tillhanda
  Med nästa ordinarie transport. Provet kan förvaras i rumstemperatur eller kyl i väntan på transport till laboratoriet i Västerås
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet Västerås eller Köping för vidarebeordran till Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet får användas för analys inom 2 kalenderdygn. Provtagningsdag är kalenderdag 1 oavsett provtagningstid. Blodenheter kan reserveras maximalt 3 dygn efter provtagningsdag (kalender 4 kl 08:00) Exempel:för prov taget på en fredag kan blodkomponenter som längst reserveras till måndag kl 08:00
 • Metod och analysprincip
  Direkt- och indirekt agglutination
 • Indikation/tolkning
  MG-test = Mottagare - Givare test. Förenlighetsprövning inför transfusion till patient med påvisade erytrocytantikroppar. Test sker mot varje utvald enhet.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Vid känd antikropp ca 2 timmar efter ankomst till jourlaboratoriet i Västerås. Att hitta passade blodenheter kan ta längre tid om patienten har sällsynta eller flera antikroppar och kan då behöva skickas vidare till Uppsala för MG-test. Om blodeheter inte kan fås fram till önskad tidpunkt kontaktas beställaren. För leverans av blodkomponenter till länet behöver även hänsyn tas till transporttid till och från jourlaboratoriet Västerås
 • Uppdaterad
  2024-05-08
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English