Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hypertrof kardiomyopati, B-

 • Alternativa sökord
  Familjär hypertrof kardiomyopati, Hypertrophic cardiomyopathy, HCM, FHC, MYBPC3, MYH7, ACTN2, MYL2, TNNI3
 • Remiss
  Remiss Genetik (NUS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-rör (lila propp). Vuxna 5-10 ml, barn 2-10 ml venöst blod.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Remissen skickas i 2 ex. till laboratoriet
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Norrlands Universitetssjukhus
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i rumstemperatur eller kylskåp i väntan på transport. Hållbart 1 v i kyl. Skickas till NUS så snart som möjligt.
 • Skickas till
  Klinisk genetik, Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-07
  av GS