Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arteriell trombemolism - laboratoriemässig koagulationsutredning

 • Alternativa sökord
  Trombosutredning
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, beställning i av utredningspaketen ”Koag utredn Arteriell trombos (interna prover)” samt ”Koag utredn Arteriell trombos (EXT)”. Alternativt pappersremiss Remiss 1 (interna analyser) samt pappersremiss ”Arteriell trombos - Koagulationsutredning - Remiss för provtagning” (externa analyser).
 • Remisslänk
 • Indikation/tolkning
  Arteriell tromboembolism har ofta en annan etiologi än venös tromboembolism. Viktiga riskfaktorer är exempelvis högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes, fysisk inaktivitet, övervikt samt ärftlighet. Vid koagulationsutredning bör följande analyser övervägas: Analys P-Fibrinogen: 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi S-Homocystein: 1 gelrör (serum). Lämnas omedelbart till Klinisk kemi B-TPK - 1 EDTA-rör S-CRP - 1 gelrör (serum) P-Antitrombin (enz, tromb) (EXT). Lämnas omedelbart till Klinisk kemi P-Faktor VIII (aktivitet) - 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi P-Lupusantikoagulans - 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi S-Kardiolipin-ak (IgG, IgM), S-Beta-2 glykoprotein 1-ak (IgG, IgM) - 1 gelrör (serum) S-Lipoprotein (a) - 1 gelrör (serum) Beställning Se ovan. Ange alltid frågeställning samt basala kliniska uppgifter på remissen (hereditet, symtom, sjukhistoria, läkemedel, graviditet, relevanta analyssvar utförda på andra laboratorier m m). Provtagning Se ovan. Det är viktigt att citratrören fylls helt, tills vakuumsuget upphör, samt att de vänds 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta proverna genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl. För mer detaljerade provtagningsanvisningar, var god se respektive analyt. Felkällor Provtagning i akutskede. Koagulationsutredning bör utföras i lugnt skede. I akutskedet kan flertalet analyser ge osäkra resultat p.g.a. konsumtion av koagulationsfaktorer, inflammatorisk reaktion eller interaktioner med läkemedel. Provtagning av följande analyser bör särskilt undvikas i akutskedet: Antitrombin, Fibrinogen, TPK, CRP, Lupus antikoagulans, S-Homocystein, S-Kardiolipinantikroppar, S-Beta-2-Glykoprotein I-antikroppar samt PAI 1. Behandling med Waran. Lupus antikoagulans kan bli falskt positivt. Waran bör ha varit utsatt minst två veckor före provtagningen. Behandling med heparin/LMWH. Behandling med ofraktionerat heparin eller lågmolekylärt heparin i höga doser kan ge falskt positivt Lupus antikoagulans. Antitrombinnivån kan sjunka vid heparinbehandling. Behandling med direkt trombin (FII)-hämmare (dabigatran) kan ge falskt förhöjd nivå av P-Antitrombin (enz, tromb) (EXT).
 • Uppdaterad
  2020-12-02
  av JR