Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Arteriell trombemolism - laboratoriemässig koagulationsutredning

 • Alternativa sökord
  Trombosutredning
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, beställning i av utredningspaketen ”Koag utredn Arteriell trombos (interna prover)” samt ”Koag utredn Arteriell trombos (EXT)”. Alternativt pappersremiss Remiss 1 (interna analyser) samt pappersremiss ”Arteriell trombos - Koagulationsutredning - Remiss för provtagning” (externa analyser).
 • Remisslänk
 • Indikation/tolkning
  Arteriell tromboembolism har ofta en annan etiologi än venös tromboembolism. Viktiga riskfaktorer är exempelvis högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes, fysisk inaktivitet, övervikt samt ärftlighet. Vid koagulationsutredning bör följande analyser övervägas: Analys P-Fibrinogen: 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi S-Homocystein: 1 gelrör (serum). Lämnas omedelbart till Klinisk kemi B-TPK - 1 EDTA-rör S-CRP - 1 gelrör (serum) P-Antitrombin (enz, tromb) (EXT). Lämnas omedelbart till Klinisk kemi P-Faktor VIII (aktivitet) - 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi P-Lupusantikoagulans - 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi S-Kardiolipin-ak (IgG, IgM), S-Beta-2 glykoprotein 1-ak (IgG, IgM) - 1 gelrör (serum) S-Lipoprotein (a) - 1 gelrör (serum) Beställning Se ovan. Ange alltid frågeställning samt basala kliniska uppgifter på remissen (hereditet, symtom, sjukhistoria, läkemedel, graviditet, relevanta analyssvar utförda på andra laboratorier m m). Provtagning Se ovan. Det är viktigt att citratrören fylls helt, tills vakuumsuget upphör, samt att de vänds 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta proverna genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl. För mer detaljerade provtagningsanvisningar, var god se respektive analyt. Felkällor Provtagning i akutskede. Koagulationsutredning bör utföras i lugnt skede. I akutskedet kan flertalet analyser ge osäkra resultat p.g.a. konsumtion av koagulationsfaktorer, inflammatorisk reaktion eller interaktioner med läkemedel. Provtagning av följande analyser bör särskilt undvikas i akutskedet: Antitrombin, Fibrinogen, TPK, CRP, Lupus antikoagulans, S-Homocystein, S-Kardiolipinantikroppar, S-Beta-2-Glykoprotein I-antikroppar samt PAI 1. Behandling med Waran. Lupus antikoagulans kan bli falskt positivt. Waran bör ha varit utsatt minst två veckor före provtagningen. Behandling med heparin/LMWH. Behandling med ofraktionerat heparin eller lågmolekylärt heparin i höga doser kan ge falskt positivt Lupus antikoagulans. Antitrombinnivån kan sjunka vid heparinbehandling. Behandling med direkt trombin (FII)-hämmare (dabigatran) kan ge falskt förhöjd nivå av P-Antitrombin (enz, tromb) (EXT).
 • Uppdaterad
  2020-12-02
  av JR

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English