Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Osmolalitet, U-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 4
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  5 mL urin utan tillsats i ett plaströr med skruvlock Bestämning av urinosmolaliteten bör göras under standardiserade förhållande. Enklast är att bestämma osmolaliteten i morgonurin efter 8-10 timmars vätskekarens.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Om "Minirintest" önskas, se instruktioner i FASS. Bestämning av urinosmolaliteten bör göras under standardiserade förhållande. Enklast är att bestämma osmolaliteten i morgonurin efter 8-10 timmars vätskekarens
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Alikvoteras till 5 mL vacutainerrör för urin alternativt plaströr med gul tryckkork.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  1 vecka i kylskåp
 • Referensintervall
  ≥750 mosmol/kg efter 8-10 timmars vätskekarens. Bästa betingelser för bedömning av koncentrationsförmågan erhålls med tillförsel av ADH-analogen desmopressin i kombination med begränsad vätskekarens. Referensintervall; Barn 1 år >600 mosmol/kg Barn 2 år >700 mosmol/kg Barn 3 år >800 mosmol/kg Vuxna 20 år >850 mosmol/kg Vuxna 40 år >800 mosmol/kg Vuxna 60 år >700 mosmol/kg
 • Metod och analysprincip
  Fryspunktsnedsättning. Osmometer Fiske 210.
 • Indikation/tolkning
  För att rätt kunna tolka ett värde på urinosmolaliteten krävs främst information om vätsketillförsel, aktuella urinvolymer och förekomst av ödem. Bestämning av urinosmolaliteten bör därför bara göras under standardiserade förhållande. Enklast är att bestämma osmolaliteten i morgonurin efter 8-10 timmars vätskekarens. Om osmolaliteten i morgonurin uppgår till 750 mosmol/kg eller mer och om glukosuri eller proteinuri inte föreligger, är en störning i njurarnas förmåga att koncentrera urinen ej sannolik. Bästa betingelser för bedömning av koncentrationsförmågan erhålls med tillförsel av ADH-analogen desmopressin i kombination med begränsad vätskekarens. Se Fass
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Rutinprov analyseras vardagar. Akuta prover besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2020-10-13
  av JR