Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Njurstensutredning från urologen, U-

 • Remiss
  Metabolutredning - CMMS (Karolinska)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1. En dygnssamling urin (24h) med tillsats av HCl för analys av dU-Ca. Beställs i Cosmic eller på remiss 4 och analyseras på Klin kemi. 2. En dygnssamling urin (24h) utan tillsats för analys av dU-Urat. Beställs i Cosmic eller på remiss 4 och analyseras på Klin kemi. 3. Ett stickprov, helst morgonurin för analys av U-Citrat, U-Cystin och U-Oxalat. Beställs på remiss 5 och skickas enl nedan.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Detta gäller endast patienter från urologen med frågeställning ”Njurstensutredning”. Dygnssamlingarna för analys av dU-Ca och dU-Urat kan tas till laboratoriet samtidigt, förutsatt att de förvaras i kyl. U-Cystin kan också benämnas som Brands test eller Nitroprussidtest.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Ange respektive volym på remisserna.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Dygnssamlingarna förvaras i kyl och analyseras på KLinKem i Västerås. Stickprovet för analys av U-Citrat, U-Cystin och U-Oxalat fryses och skickas fryst tii Karolinska.
 • Skickas till
  Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Stecksèns gata 49 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR