Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

RNA-baserad analys, B-/Benm-

 • Alternativa sökord
  RT-PCR, sekvensering, ex. Leukemidiagnostik
 • Remiss
  Hematologisk genetisk diagnostik VUXEN/BARN (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provmaterial, provtagningsdatum och tid, diagnos/frågeställning/anamnes, samtycke till biobank
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Perifert blod: 6 mL venblod EDTA-rör (lila propp). OBS! Vid basalutredning Leukemi tas både ett NaHeparin-rör (mörkblå propp) och ett EDTA-rör (lila propp). Benmärg: Benmärgsaspiratet sprutas ner i ett 6 mL EDTA-rör (lila propp). Vid önskemål om både RT-PCR och Chimerismanalys önskas, krävs två EDTA-rör (lila propp) dvs ett EDTA-rör (lila propp)/analys samt två remisser.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Information angående analysutbud se Klinisk genetiks hemsida. Måste analyseras inom 24 timmar, vid osäkerhet kontrollera med Laboratoriemedicin Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej frysas eller centrifugeras!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov som inte skickas samma dag förvaras i kyl. Prov bör vara laboratoriet Uppsala tillhanda inom 24 timmar och senast kl 15 nästa vardag. Skicka ej RNA-prover på fredagar eller dag före röd dag. Vid frågor angående hållbarhet/förvaring utanför dessa tidpunkter, kontakta laboratoriet Uppsala för rådgivning.
 • Skickas till
  Klinisk genetik Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR