Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Humant herpesvirus 6

 • Alternativa sökord
  HHV-6 (PCR), Tredagarsfeber, Exantema subitum
 • Remiss
  Remiss 5 eller Remiss från Karolinska Sjukhuset, Mikrobiologi (Måste beställas)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Benmärg: EDTA-rör Vävnad: Minst 2 mm läggs i sterilt rör med 0,5- 1 ml fysiologisk koksaltlösning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Benmärg och vävnad: Kylförvaras
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kyltransport.
 • Skickas till
  Karolinska Laboratoriet Provinlämning L7:00 Karolinska Sjukhuset 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-20
  av JS