Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Venös tromboembolism – laboratoriemässig utredning

 • Alternativa sökord
  Trombosutredning
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1 (interna analyser) samt Venös trombos - Koagulationsutredning - Remiss för provtagning (externa analyser)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Frågeställning samt basala kliniska uppgifter (hereditet, symtom, sjukhistoria, läkemedel, graviditet, relevanta analyssvar utförda på andra laboratoriet mm).
 • Indikation/tolkning
  Laboratorieutredning bör i första hand inriktas mot de mest kända riskfaktorerna för venös trombos (både ärftliga och förvärvade riskfaktorer). Följande analyser rekommenderas: P-Antitrombin - 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi P-Protein C P-Protein S, fritt - 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi B-Faktor V, genotyp (FV Leiden) - 1 EDTA-rör B-Protrombin, genotyp - 1 EDTA-rör P-Lupusantikoagulans - 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi S-Kardiolipinantikroppar, S-b-2-Glykoprotein I-antikroppar (IgG, IgM) - 1 gelrör (serum) Vid utvidgad koagulationsutredning kan även följande analyser övervägas: P-Faktor VIII (aktivitet) - 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi S-Homocystein - 1 gelrör (serum). Lämnas omedelbart till Klinisk kemi Utredning av risk för hereditär venös tromboembolism För att få en korrekt riskbedömning vid utredning av risk för hereditär venös tromboembolism är det viktigt att utgå ifrån den drabbade släktingen, eftersom det sannolikt finns flera oidentifierade ärftliga riskfaktorer för venös trombos. Vid laboratorieutredning avseende kända ärftliga riskfaktorer för venös trombos rekommenderas i första hand följande analyser: B-Faktor V, genotyp (FV Leiden) B-Protrombin, genotyp Protein C Protein S, fritt Antitrombin Beställning P-Antitrombin och S-Homocystein beställs elektroniskt i Cosmic eller på pappersremiss "Remiss 1". Övriga analyser skickas till ett externt laboratorium och kan beställas på särskild remiss "Venös trombos – Koagulationsutredning Remiss för provtagning (externa analyser) alternativt som separata analyser på pappersremiss "Remiss 5". Ange alltid frågeställning samt basala kliniska uppgifter på remissen (hereditet, symtom, sjukhistoria, läkemedel, graviditet, relevanta analyssvar utförda på andra laboratorier m m). S-Kardiolipin-ak (IgG, IgM) och S-Beta-2 glykoprotein 1-ak (IgG, IgM) kan även beställas som separata analyser i Cosmic. Provtagning Se tabell ovan. Det är viktigt att citratrören fylls helt, tills vakuumsuget upphör, samt att de vänds 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta proverna genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl. För mer detaljerade provtagningsanvisningar, var god se respektive analyt. Felkällor Provtagning i akutskede. Koagulationsutredning ska helst utföras i lugnt skede. I akutskedet kan flertalet analyser ge osäkra resultat p.g.a. konsumtion av koagulationsfaktorer, inflammatorisk reaktion eller interaktioner med läkemedel. Följande provtagning av följande analyter bör särskilt undvikas under akutskedet: Antitrombin, Protein C, Protein S-fritt, Lupus antikoagulans, S-Kardiolipinantikroppar, S-Beta-2-Glykoprotein I-antikroppar, S-Homocystein, samt Faktor VIII. Behandling med Waran. Lupus antikoagulans kan bli falskt positivt. Protein C och Protein S-fritt sjunker vid behandling med Waran och förekomst av en eventuell hereditär brist kan därmed inte bedömas. Waran bör ha varit utsatt minst två veckor före provtagningen. Behandling med heparin/LMWH. Behandling med ofraktionerat heparin eller lågmolekylärt heparin i höga doser kan ge falskt positivt Lupus antikoagulans. Antitrombinnivån kan sjunka vid heparinbehandling. Behandling med direkt FXa-hämmare (rivaroxaban, apixaban) kan ge falskt förhöjd nivå av Antitrombin. Graviditet. Protein S-fritt sjunker vid graviditet.
 • Uppdaterad
  2017-07-28
  av JS