Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

TPMT, B-

 • Alternativa sökord
  Tiopurinmetyltransferas, fenotyp och genotyp
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss Tiopurinbehandling (Region Östergötland)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  *diagnos * övriga läkemedel * om patienten har erhållit blodtransfusion den senaste månaden
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp, helblod) 6 ml. Tag prov mån-tors. Provet måste vara provlogistiken, KlinKem, Västerås tillhanda senast torsdag kl 14.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov bör tas innan patient påbörjar medicinering med tiopurinkäkemedel (ex Imurel och Purinethol). Tidpunkt, för provtagning, under dagen har ingen betydelse. Det räcker med ett rör om både TPMT och tiopurinmetaboliter beställs.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Universitetssjukhuset Linköping
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej frysas eller centrifugeras!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Skickas helst samma dag som provtagningen. Kan stå i kyl tills nästa dag. Provet måste ankomma till KlinFarm Linköping inom 3 dagar från provtagning.
 • Skickas till
  Klinisk farmakologi Universitetssjukhuset 581 85 Linköping
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-04
  av GS