Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mianserin, S-

 • Alternativa sökord
  Desmetylmianserin
 • Remiss
  Pappersremiss Läkemedel (Labmedicin Skåne)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 rör utan tillsats (röd propp) 6 mL. Minsta serummängd 0.2 mL. Prov omedelbart före nästa dos.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid depåinjektion kan dessutom ett prov mitt i doseringsintervallet vara av intresse, toppvärde.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Labmedicin, Skåne
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj serum. Ange beställarkod: VÅKENN
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl 2 dygn. I frys 3 månader. Transport av provet skall ske i kylt eller fryst tillstånd.
 • Skickas till
  Labmedicin, Klinisk kemi Klinikgatan 19 221 85 Lund
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-08
  av GS